مصاحبه با افراد ناموفق!!

همیشه بیان موفقیت ها لذت بخش است و به همین دلیل موفقیت ها به چشم می آید. شاید بیان موفقیت ها برای سایرین که در تب و تاب تلاش برای موفقیت هستند دلگرم کننده باشد اما موفقیت ثمره ی تلاش و رفع موانع و چالش های پیش رو است. بنابراین بیان چالش ها و بیان راه کارهای رفع آنها بسیار می تواند تاثیر گذارتر و آموزنده باشد. یادم هست در یکی از تحقیقاتم مجبور بودم با چند کارآفرین ناموفق مصاحبه داشته باشم. فارغ از اینکه پیدا کردن آنها سخت بود (چون بسیاری از افراد موفق در مراحلی ناموفق بودن و فقط موفقیت ها دیده می شد و افراد ناموفقی که اصلا موفق نشده اند هم هیچگاه در نقطه توجه نبودند که بتوان به راحتی آنها را یافت.) موارد و چالش هایی که آنها بیان کردن بسیار کاربردی تر بود و حتی برخی از آن نکات هنوز هم در ذهن من پر رنگ مانده است. امروزه مصاحبه های مختلفی از افراد موفق در رسانه های مختلف می بینیم و یا می خوانیم. سوال اکثر این مصاحبه ها بر روی موفقیت افراد متمرکز شده و فقط نتیجه دیده می شود. در اکثر آنها هیچگاه از فرد موفق پرسیده نمی شود که دقیقا چه چالش هایی و چه مشکلاتی در مسیر موفقیت شما وجود داشت و چگونه این موانع را برداشته اید؟ البته هدف بسیاری از این مصاحبه ها شاید آموزش نباشد. اما ای کاش مصاحبه ها علاوه بر بیان موفقیت ها، به گونه ای بود که مشکلات پیش پای افراد موفق را هم به تصویر می کشید و چگونگی رفع آن مشکلات را نیز ثبت می کرد(مدیریت دانش) تا جوانتر ها از مطالعه آن بتوانند بیشتر بیاموزند.